Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020 trwa!
Zarezerwuj miejsce. Nie musisz czekać na wyniki, by wybrać najlepsze liceum.
Informator dla kandydatów na rok szkolny 2019/2020
Szczegóły i warunki dla kandydatów oraz rodziców.

Liceum Wrocław

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Copernicus" to doskonały wybór dla tych, którzy znajdują przyjemność w nauce języków obcych i szczególnym zainteresowaniem darzą zmiany we współczesnym świecie. Nasze Liceum to szkoła dla osób otwartych i ciekawych świata. Tu każdy uczeń ma szansę wykorzystać swoje zdolności wśród młodzieży o podobnych zainteresowaniach.

Aktualności

Akademickie Liceum Ogólnokształcące "Copernicus"

Oferta edukacyjna Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Copernicus" na rok szkolny 2019/2020

Logowanie do dziennika elektronicznego

Dokumenty organizacyjne szkoły.

Galeria zdjęć z uroczystości szkolnych

Co czyni nasze ogólnokształcące liceum we Wrocławiu wyjątkowym?

„Copernicus” to liceum ogólnokształcące, posiadające pełne uprawnienia szkoły publicznej. Zwykle taki stan rzeczy przekłada się na bardziej kameralne warunki kształcenia i w większym stopniu zindywidualizowane podejście do uczniów. W przypadku naszej placówki, z comiesięcznych opłat za uczęszczanie do szkoły może być zwolniona część tych kandydatów, którzy uzyskali wysokie wyniki w nauce. W takiej sytuacji edukacja w pierwszym semestrze w naszym liceum ogólnokształcącym zostaje sfinansowana ze środków pochodzących z Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania „Copernicus” oraz z budżetu Gminy Wrocław, a dany kandydat może uczyć się bezpłatnie. Dodatkowo, jeśli utrzyma poziom edukacji w kolejnych semestrach nauki, może starać się o zmniejszenie opłat z tego tytułu.

Ponadto na wyjątkowość naszej szkoły przekłada się również akademicki tryb edukacji, który z jednej strony pozwala na gruntowne i efektywne przygotowanie się do egzaminów maturalnych, a z drugiej zaś istotnie ułatwia absolwentom dalszy rozwój w obrębie uczelni wyższych, funkcjonujących na bardzo zbliżonych zasadach.Z istotnych kwestii warto także poruszyć naukę w klasach zwiększających liczbę godzin zajęć w ramach podstawy programowej z obowiązkowych przedmiotów maturalnych. Nasze liceum pomaga nie tylko wdrożyć się w podstawy technicznych dziedzin nauki, ale również rozwija umiejętności artystyczne, humanistyczne oraz społeczne.  Dbamy także o jakość języka polskiego oraz o wielopoziomowość nauczania języków obcych, by każdy z naszych uczniów czuł się swobodnie zarówno w rodzimym jak i międzynarodowym środowisku.