Dokumenty

1. Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego na rok 2018-2021

Pobierz:  Klasy pierwsze z rozszerzoną matematyką, informatyką i językiem angielskim

 

2. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Pobierz: Wewnątrzszkolny System Oceniania

 

3. Podanie o przyjęcie do szkoły

Pobierz: Podanie o przyjęcie do szkoły

 

4. Elektroniczny formularz rekrutacyjny kandydata

Przejdź: Elektroniczny formularz rekrutacyjny kandydata

 

5. Regulamin wycieczek szkolnych

Pobierz: Regulamin wycieczek szkolnych

 

6. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Pobierz: Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny