Biuletyn Informacji Publicznej

1. Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego na rok 2018-2021

Pobierz:  Ramowy plan nauczania dla trzyletniego liceum ogólnokształcącego na rok 2018-2021

2.Ramowy plan nauczania dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego na rok 2019-2023

Pobierz: Ramowy plan nauczania dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego

3. Wewnątrzszkolny System Oceniania

Pobierz: Wewnątrzszkolny System Oceniania

4. Podanie o przyjęcie do szkoły

Pobierz: Podanie o przyjęcie do szkoły

5. Regulamin wycieczek szkolnych

Pobierz: Regulamin wycieczek szkolnych

6. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny

Pobierz: Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny