Formularz rekrutacyjny absolwenci gimnazjum

Kwestionariusz rekrutacyjny dla absolwentów gimnazjum

Informacje o kandydacie

Wyniki egzaminu gimnazjalnego

Część humanistyczna

0 pkt
0 pkt

Część matematyczno-przyrodnicza

0 pkt
0 pkt

Język obcy nowożytni

0 pkt

Wyniki otrzymane na świadectwie ukończenia gimnazjum

Osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum

Podsumowanie punktów: Wartość procentowa punktów:

Czy kandydat posiada

Zajęcia nieobowiązkowe deklaracja uczestnictwa

Oświadczenia i zgodyInformujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, ze wszelkimi skutkami uwzględniającymi przepisy prawne, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres (sekretariat@liceum.wroc.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym.