Informator dla kandydatów

Dlaczego my?

W Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Copernicus" we Wrocławiu dbamy o jakość przekazywanej wiedzy. Zależy nam, aby nasi uczniowie byli jak najlepiej przygotowani do zdania egzaminu maturalnego, stąd jako pierwsi z wrocławskich szkół ponadgimnazjalnych wdrożyliśmy innowacyjny program, który zwiększa liczbę godzin zajęć w ramach podstawy programowej z obowiązkowych przedmiotów maturalnych.

Dodatkowo dwa języki obce (angielski i niemiecki), nauczane wielopoziomowo, sprawią, że poruszanie się w międzynarodowym środowisku nie będzie sprawiało żadnych problemów.

W klasach o zwiększonej liczbie godzin obowiązkowych zajęć  uczeń rozwinie swoje umiejętności w wybranej tematyce, poszerzy horyzonty z zakresu najnowszych technologii oraz będzie odpowiednio przygotowany do zdania egzaminu maturalnego oraz uzyska nieograniczone możliwości studiowania na wielu kierunkach studiów w tym w środowisku międzynarodowym.

Akademickie Liceum Ogólnokształcące „Copernicus" to doskonały wybór dla tych, którzy znajdują przyjemność w nauce języków obcych i szczególnym zainteresowaniem darzą zmiany we współczesnym świecie. Nasze Liceum to szkoła dla osób otwartych i ciekawych świata. Tu każdy uczeń ma szansę wykorzystać swoje zdolności wśród młodzieży o podobnych zainteresowaniach.

Nasze atuty

  • Program zajęć edukacyjnych przewiduje uczestnictwo w:

zajęciach dodatkowych, które przygotowują do zdania egzaminu maturalnego,

wykładach, laboratoriach prowadzonych przez pracowników naukowych Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu,

warsztatach i projektach naukowych w zakresie najnowszych technologii, które są zgodne z opisanymi wymaganiami w informatorach maturalnych,

w dyskusjach filmowych i książkowych oraz publikację własnych recenzji na stronie szkoły

obozach i wycieczkach edukacyjnych.

  • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne obejmują:

programowanie gier komputerowych z wykorzystaniem silnika graficznego Unreal Engine,

podstawy algorytmów i struktur danych,

podstawy programowania w języku C#.NET,

tworzenia aplikacji okienkowych w języku C#.NET,

tworzenie nowoczesnych aplikacji z wykorzystaniem interfejsów 2D i 3D oraz technologii WPF.

  • Rozszerzone programy nauczania:

matematyka,

informatyka,

język angielski

  • Języki obce:

wiodący - angielski (poziom podstawowy i rozszerzony),

dodatkowy - niemiecki (poziom podstawowy).