O szkole

O Nas

Założycielem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego "Copernicus" we Wrocławiu, jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania "Copernicus" we Wrocławiu. Akademickie Liceum działa na podstawie decyzji nr 134 wydanej przez Urząd Miejski Wrocławia oraz postanowienia nr 132 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty odnośnie spełnionych wymagań określonych w art.7 ust. 3 ustawy o systemie oświaty.W szkole możesz zdobyć wykształcenie ogólnokształcące i przystąpić do egzaminu maturalnego. Nasi uczniowie mogą również uczestniczyć w licznych kursach i szkoleniach informatycznych. Każdy ukończony kurs to certyfikat i dodatkowe umiejętności a także wiedza, która przekłada się na pozytywny wynik egzaminu maturalnego. Absolwent liceum po zdaniu egzaminu maturalnego może podjąć naukę na kierunku Informatyka w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu lub wybrać edukację na innych kierunkach studiów oferowanych przez uczelnie krajowe i zagraniczne.

INFORMACJE O SZKOLE

Zakres działania: niepubliczne liceum ogólnokształcące dla młodzieży z uprawnieniami szkoły publicznej

Podbudowa: szkoła podstawowa

Cykl kształcenia dla absolwentów szkoły podstawowej: cztery lata

 

 

Organ założycielski: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu

Forma kształcenia: stacjonarna

Biuro działu rekrutacji: 53-648 Wrocław, ul. Inowrocławska 56

Adres szkoły: 53-648 Wrocław, ul. Inowrocławska 56,

Kontakt: tel. 71 7950390, e-mail: sekretariat@liceum.wroc.pl