Rekrutacja

Założycielem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Copernicus" we Wrocławiu, jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus" we Wrocławiu.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2020/2021 została zakończona.

Nauka jest odpłatna i kosztuje po 490 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy.

Przy zapisie do Liceum pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 490 zł.

nr konta:  17 1090 2503 0000 0001 3686 4325 ( tytuł wpłaty: wpisowe, imię i nazwisko Ucznia)