Rekrutacja

Założycielem Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „Copernicus" we Wrocławiu, jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus" we Wrocławiu.

 

 

Harmonogram rekrutacji

rok szkolny 2020/2021

 

 

Data

Rekrutacja do klas pierwszych

Nabór I

od 11.05.2020

Zapisy na listę rezerwacyjną – złożenie wstępnego kwestionariusza oraz opłacenie wpisowego.

od 26.06.2020 r.

 

1.  Dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

2. Opłacenie wpisowego.

3. Złożenie oryginału wstępnego kwestionariusza wraz z podpisem rodziców/prawnych opiekunów.

   

od 31.07.2020 r.                                               

  Wypełnienie kwestionariusza rekrutacyjnego – on –line .
  Dostarczenie oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu.
   

*harmonogram rekrutacji może ulec zmianie

 

Opłaty

Nauka jest odpłatna i kosztuje po 490 zł miesięcznie płatne przez 12 miesięcy.

Przy zapisie do Liceum pobierana jest jednorazowa opłata wpisowa w wysokości 490 zł.

nr konta:  17 1090 2503 0000 0001 3686 4325 ( tytuł wpłaty: wpisowe, imię i nazwisko Ucznia)