RODO

Ochrona Danych Osobowych

w

Akademickim Liceum Ogólnokształcącym „Copernicus”

we Wrocławiu

 

Informacja o Administratorze Danych Osobowych (ADO)

Informujemy, że administratorem danych osobowych uczniów (kandydatów na uczniów) jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania „Copernicus” we Wrocławiu, ul. Inowrocławska 56,  53-648 Wrocław. Źródłem danych jest kwestionariusz osobowy i informacje przekazywane przez rodziców/opiekunów prawnych i uczniów (kandydatów na uczniów) uprawnionym pracownikom.

Informujemy, że Państwa zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie, ze wszelkimi skutkami uwzględniającymi przepisy prawne, przez wysłanie wiadomości e-mail na adres (sekretariat@liceum.wroc.pl) spod adresu, którego zgoda dotyczy. Informujemy, że nie jesteście Państwo profilowani. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani udostępniane organizacjom międzynarodowym. Mają Państwo prawo także do dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: sekretariat@liceum.wroc.pl

Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji: b.majorowski@wsiz.wroc.pl

  1. Materiały szkoleniowe RODO
  2. RODO_Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE
  3. Zgłaszanie naruszenia ochrony danych osobowych