Statut

STATUT Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „COPERNICUS” we Wrocławiu

wersja obowiązująca

STATUT Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „COPERNICUS” we Wrocławiu

wersja obowiązująca od 1 września 2019 roku