Statut

STATUT Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „COPERNICUS”

wersja obowiązująca