Statut

STATUT Akademickiego Liceum Ogólnokształcącego „COPERNICUS” we Wrocławiu

wersja obowiązująca